عبدالحسین صالح

صفحه نخست /عبدالحسین صالح
عبدالحسين صالح
نام و نام خانوادگی عبدالحسین صالح
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / فنی مهندسی / مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق - قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
aut journal of electrical engineering 50 (2018) 109-120
2
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (2017) 1488 - 1500