هدایت الله اعتمادی زاده

صفحه نخست /هدایت الله اعتمادی زاده
نام و نام خانوادگی هدایت الله اعتمادی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / ادبیات و علوم انسانی / علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک