جلال اکبری

صفحه نخست /جلال اکبری
جلال اكبري
نام و نام خانوادگی جلال اکبری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده عمران ومعماری / مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران-عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و مهندسی زلزله 5 (1398) 115-129
2
Journal of Asian Architecture and Building Engineering 29 (2019) 75-90
3 نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 31 (1397) 63-78
4 KSCE Journal of Civil Engineering 22 (2018) 4414-4421
5
structures 16 (2018) 254-268
6
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 153 (2018) 275-285
7
Civil Engineering Infrastructures Journal 51 (2018) 217-227
8 نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 29 (1396) 119-130
9 روشهای عددی در مهندسی (استقلال) 25 (1395) 159-176
10 مهندسی سازه و ساخت 4 (1395) 49-64
11
International Journal Of Civil Engineering 15 (2016) 1-14
12 علوم و مهندسی زلزله 3 (1395) 91-103
13 پژوهشهای تجربی در مهندسی عمران 2 (1394) 121-131
14 عمران مدرس 15 (1394) 213-222
15
International journal of engineering 26 (2013) 501-508
16 فصلنامه مسکن و محیط روستا 31 (1391) 67-82
17
Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization 47 (2012) 855-866
18
Applied Mathematical Modeling 35 (2011) 3316-3333
19
Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization 47 (2008) 855-866