آرش بابایی

صفحه نخست /آرش بابایی
آرش بابايي
نام و نام خانوادگی آرش بابايي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه زيست شناسي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
a.babaei[at]sheffieid.ac.uk
 عنوانمجله
1 توليدات گياهي 41(4) (1397) 125-139
2 دو فصلنامه پژوهش هاي ميوه كاري 2(2) (1396) 82-95
3 مجله زيست شناسي ايران انجمن زيست شناسي ايران 1 (1396) 71-80
4
Journal Of Basic Research In Medical Sciences JBRMS 2018, 5(1): (2017) 22-28
5 دو فصلنامه پژوهش هاي ميوه كاري 2 (1) (1396) 61-74
6 فصلنامه پژوهشهاي علوم گياهي 46 (1396) 93-101
7 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2016; 26(138): 85-95 (1395) 85-95
8 مجله دانشكده پزشكي اصفهان Vol 33, No 355, 3rd week, December 2015 (1394) Vol 33, No 355, 3rd
9 فن آوري توليدات گياهي 15 (1394) 193-210
10
mAbs 2015; Volume 1 Issue 2: 1007. (2015) 1-3
11 مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي Volume 28, Issue 1, Spring 2015, Page 35-44 (1394) Volume 28, Issue 1,
12 مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي 28 (1394) 35-44
13
Annual Research & Review in Biology-03 4 (2014) 978-984
14 فيض 17 (1392) 537-544
15
فيض 17 (1392) 537-544
16
Annual Research & Review in Biology-03 4(6): 978-984, 2014 (2013) 978-984
17
Annual Research & Review in Biology-03 4(6) (2013) 978-984
18
فيض 17 (1392) 537-544
19
Annual Research & Review in Biology-03 3 (2013) 1091-1097
20
Annual Research & Review in Biology-03 Vol.: 3, Issue.: 4 (October-December 2013) (2013) 1091-1097
21
Annual Research & Review in Biology-03 3(4) (2013) 1091-1097
22
Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism 10(1) (2011) 16-26
23
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2011 05; 21(5): 529-535. (2011) 2011 05; 21(5): 529-
24 مجله دانشكده پزشكي اصفهان Vo l28, No 121, 1st week, March 2011 (1389) 1606-1616
25 مجله دانشكده پزشكي اصفهان 28(108) (1389) 364-376