احسان ترکاشوند

صفحه نخست /احسان ترکاشوند
احسان تركاشوند
نام و نام خانوادگی احسان ترکاشوند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / دروس عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
وبسایت
پست الکترونیک