احسان ترکاشوند

صفحه نخست /احسان ترکاشوند
احسان تركاشوند
نام و نام خانوادگی احسان تركاشوند
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه معارف و دروس عمومي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
torkashvand110[at]yahoo.com
 عنوانمجله
1 معرفت كلامي 21 (1397) 62-45
2 انديشه نوين ديني 51 (1396) 121-138
3 فصلنامه سياست 47 (1396) 57-77
4 حكمت اسلامي 6 (1394) 181-149
5 معرفت فلسفي 33 (1390) 105-132
6 معرفت 164 (1390) 5-18
7 معرفت فلسفي 29 (1389) 25-54