پریسا ترکمان

صفحه نخست /پریسا ترکمان
پريسا تركمان
نام و نام خانوادگی پریسا ترکمان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ریاضی و آمار / آمار
تحصیلات فوق لیسانس / آمارریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
The Journal of Modern Applied Statistical Methods 17(1) (2018) 1-11