بهمن حیاتی

صفحه نخست /بهمن حیاتی
نام و نام خانوادگی بهمن حیاتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ریاضی و آمار / ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Archivum Mathematicum 55 (2019) 31-42
2
Bulletin Of The Iranian Mathematical Society 44 (2018) 1069-1077
3
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 7 (2016) 301-308
4
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 86 (2015) 169-182