غلام حسین حیدری

صفحه نخست /غلام حسین حیدری
غلام حسين حيدري
نام و نام خانوادگی غلام حسین حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده علوم پایه / فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / اتمی - مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نانو مقیاس سال سوم- شماره 2- تابستان 95- مقاله 8 (1395) 113-120
2
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 85 (2015) 294–304
3
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 9-3-165 (2015) 161-165