مسعود رضوانی جلال

صفحه نخست /مسعود رضوانی جلال
مسعود رضواني جلال
نام و نام خانوادگی مسعود رضوانی جلال
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده علوم پایه / فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک اتمی ملکولی
وبسایت
پست الکترونیک