محمد عبدلی

صفحه نخست /محمد عبدلی
محمد عبدلي
نام و نام خانوادگی محمد عبدلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده کشاورزی / تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
وبسایت
پست الکترونیک