09 تیر 1401

امیر فرخی حاجی آباد

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی عمران-سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری