09 اسفند 1398
علي مقدسي

علی مقدسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ، اراک ، ایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله: محاسبه فاکتور اختر فیزیکی S برای فرآیندهای گیراندازی تابشی در هسته های سبک با در نظر گرفتن نیروهای سه نوکلئونی
 • فوق لیسانس فیزیک ، بوعلی سینا ، ایران (1380 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی شکافت بیسموت با باریکه پروتون های 29 مگا الکترون ولت
 • لیسانس فیزیک ، اراک ، ایران (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فیزیک هسته ای
 • اختر فیزیک
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علی مقدسی (1397) محاسبۀ نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی Sدر واکنش 16O(p, γ)17F پژوهش سیستم های بس ذره ای: 8; 157-168
2
3
Ali Moghadasi (2018) Calculation of astrophysical S-factor in reaction 13C(p,γ)14N for first resonance levels ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 363; 2
4
Ali Moghadasi (2014) The Astrophysical S-factor for the 2H(α, γ) 6Li Nuclear Reaction at Low-Energies JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY: 35; 675-683
5
Ali Moghadasi (2014) Two-helium radiative capture process and the 8Be nucleus at settler energies ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 350; 707-712