09 تیر 1401
امين محب خواه

امین محب خواه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران-سازه ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان رساله: مدل غیرخطی-لرزه ای میانقاب های آجری دارای بازشو در قاب های فولادی
 • فوق لیسانس مهندسی عمران-سازه ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: Nonlinear lateral-torsional buckling of castellated beams with an elastic restraint
 • لیسانس مهندسی عمران-عمران ، دانشگاه سنندج ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • رفتار لرزه ای سازه ها، رفتار کمانشی سازه های فولادی، رفتار غیرخطی ساختمان های بنایی و تاریخی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امین محب خواه (1401) مدل سازی عددی رفتار چرخه ای دیوارهای بنّایی کلاف دار با استفاده از روش دستک معادل مهندسی عمران امیرکبیر: دوره 54 شماره 4; 4
2
امین محب خواه (1400) تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قابهای خمشی فولادی مهندسی عمران امیرکبیر: دوره 53 شماره 12; 1
3
4
Amin Mohebkhah (2021) رفتار فشاری ستون های پرشده با بتن و چوب Journal of Building Engineering: 44; 1-16
5
6
7
8
Amin Mohebkhah (2021) Equivalent viscous damping for linked column steel frame structures JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH: 179; 106506
9
10
Amin Mohebkhah (2019) Seismic Behavior of the Cube of Zoroaster Tower Using the Discrete Element Method International Journal of Architectural Heritage: 13; 1-10
11
امین محب خواه (1397) تعیین نشست تفاضلی مجاز ساختمان های قاب خمشی فولادی بر مبنای سطح عملکرد مهندسی عمران شریف: دوره 34.2، شماره 4.1; 119-129
12
13
امین محب خواه، علیرضا جهان پور (1397) بررسی عرض موثر شاه تیرهای مرکب فولادی-بتنی مهندسی عمران مدرس: 1; 183-192
14
امین محب خواه (1397) رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با مهار زانویی مهندسی عمران فردوسی: 1; 1-16
15
Amin Mohebkhah (2017) Seismic Behavior of Concentrically Braced Steel Frames with Out-of Plane Offset Irregularity The Open Civil Engineering Journal: Suppl-1, M14; 485-495
16
Amin Mohebkhah (2017) Bearing capacity of strip footings on a stone masonry trench in clay Geomechanics and Engineering: 13(2); 255-267
17
امین محب خواه (1395) ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزهای قاب های مهاربندی ویژه مهندسی سازه و ساخت: دوره 3، شماره 3، پاییز 1395; 128-142
18
Amin Mohebkhah (2016) Three dimensional modelling of ancient colonnade structural systems subjected to harmonic and seismic loading Structural Engineering and Mechanics: Volume 60, Number 4; 633-653
19
20
Amin Mohebkhah (2016) Seismic Behavior of Direct Displacement-based Designed Eccentrically Braced Frames International journal of engineering: 29 (06); 445-459
21
22
23
امین محب خواه (1394) تحلیل غیرخطی ساختمانهای بنایی غیرمسلح به روش اجزاء مجزا مهندسی عمران مدرس: 15-3; 85-92
24
Amin Mohebkhah (2015) Lateral–torsional buckling of Delta hollow flange beams under moment gradient THIN-WALLED STRUCTURES: 86; 167-173
25
Amin Mohebkhah (2014) Rotation capacity improvement of long link beams in Eccentrically Braced Frames Scientia Iranica: 21 (3); 516-524
26
Amin Mohebkhah (2014) Mathematical micromodeling of infilled frames: State of the art ENGINEERING STRUCTURES: 56; 1905-21
27
Amin Mohebkhah (2014) Overstrength and rotation capacity for EBF links made of European IPE sections THIN-WALLED STRUCTURES: 74; 255-260
28
Amin Mohebkhah (2013) Mathematical micromodeling of infilled frames: State of the art ENGINEERING STRUCTURES: 56; 1905-1921
29
Amin Mohebkhah (2012) Local–global interactive buckling of built-up I-beam sections THIN-WALLED STRUCTURES: 56; 33-37
30
31
Amin Mohebkhah (2011) Lateral buckling resistance of inelastic I-beams under off-shear center loading THIN-WALLED STRUCTURES: (3)49; 431-436
32
Amin Mohebkhah (2008) Nonlinear analysis of masonry-infilled steel frames with openings using discrete element method JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH: 64(12); 1463–1472
33
Amin Mohebkhah (2007) A Modified Three-Strut (MTS) Model for Masonry-Infilled Steel Frames with Openings Journal Of Seismology And Earthquake Engineering: 9(1-2); 39-48
34
Amin Mohebkhah (2005) Bracing requirements for inelastic castellated beams JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH: 61(10); 1373–1386
35
Amin Mohebkhah (2004) The moment-gradient factor in lateral–torsional buckling on inelastic castellated beams JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH: 60(10); 1481–1494
پایان‌نامه

دانشجویان

 • بهزاد شكرالهي
  نام و نام خانوادگی: بهزاد شکرالهی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی سازه
  رساله: برآورد احتمالاتی تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ظرفیت
 • جواد تذرو
  نام و نام خانوادگی: جواد تذرو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: طراحی لرزه ای قاب های فولادی با ستون پیوندشده به روش تغییرمکان
 • سعيد يوسفوند
  نام و نام خانوادگی: سعید یوسفوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: طراحی لرزه ای ساختمان های بنایی کلاف دار براساس تغییر مکان
 • الهام طوافي
  نام و نام خانوادگی: الهام طوافی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: آسیب پذیری لرزه ای بناهای تاریخی سنگی (مطالعه موردی: کعبه ی زرتشت)
 • محمد باقر وجيه
  نام و نام خانوادگی: محمد باقر وجیه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: شکل پذیری دیوارهای برشی بتن آرمه مرکب با اجزای مرزی فولادی
 • حسين معصومي
  نام و نام خانوادگی: حسین معصومی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی همگرا با درنظرگرفتن پاسخ غیرارتجاعی اجزای فونداسیون
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی عمران و معماری (1396 - 1398)
 • رئیس دانشکده مهندسی عمران و معماری (1390 - 1394)
 • رئیس دانشکده فنی و مهندسی (1389 - 1390)
 • مدیر گروه مهندسی عمران (1388 - 1389)
بیشتر

گالری تصاویر

گسيختگي ميانقاب مصالح بنايي بناي كعبه زرتشت مدل اجزاء مجزا تحليل يك برج بنايي سنگي به روش اجزاء مجزا اتصال خمشي با صفحات كناري