03 بهمن 1400
عليرضا سوري

علیرضا سوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد سرامیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
علیرضا سوری (1395) مقدمه ای بر مواد مکمل سیمانی سرامیک ایران: 46; 61-69
18
Alireza Souri (2015) Pozzolanic activity of mechanochemically and thermally activated kaolins in cement CEMENT AND CONCRETE RESEARCH: 77; 47-59
19
20
علیرضا سوری (1393) اثر متاکائولن به عنوان ماده افزودنی در بتن های توانمند سرامیک ایران: 38-39; 34-49
21
Alireza Souri (2013) Incorporating Nano-silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina Refractory Castables JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 22; 1010-1017
22
Alireza Souri (2012) Effect of MgO and CaO on Transformation of Andalusite to Mullite JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 21; 1637–1644
23
Alireza Souri (2009) Effects of alumina and zirconia addition on transformation of andalusite to mullite Advances in Applied Ceramics: 108; 389-395
مقاله ارائه‌شده
1
Alireza Souri (2019) Nano Mechanical Properties of Ta/Tan Nano structured coating applied by Magnetron Sputtering on NiTi Alloy 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, Antalya
2
Alireza Souri (2019) Effect of Anodizing Voltage on Microstructured Properties of Ti Alloy 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, Antalya
3
علیرضا سوری (1398) بررسی اثر میکروسیلیس روی خواص و ریزساختار جرم های دیرگداز کم سیمان تبولار آلومینایی دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، ایران¡ تهران
4
5
Alireza Souri (2018) An investigation on pozzolanic activity of mechanochemically activated kaolins in cement and Mortar conference in honor of centennial of LMC, switzerland, Lausanne
6
علیرضا سوری (1396) بررسی خواص نانو مکانیکی آلیاژ NiTi کربن دهی شده بوسیله فرایند کاشت یونی پلاسمایی (PIII) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر، ایران¡ اصفهان
7
Alireza Souri (2017) Synthesis and Properties of Infrared Reflection of Iron-Chromium-Based Cool Pigment First nantional conference of nano from synthesis to industry, Iran, Tehran