08 بهمن 1399
امين ترنجيان

امین ترنجیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب
تلفن: 08133339841- داخلی 493
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی منابع آب ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1390 - 1396)
    عنوان رساله: مدل سازی کمی و کیفی رواناب در حوضه شهری همدان با استفاده از مدل مدیریت رواناب سطحی (SWMM)
  • فوق لیسانس آبیاری و زهکشی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1385 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی مکان های آسیب پذیر به آلودگی در سفره آب زیرزمینی دشت همدان- بهار با استفاده از GIS
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدل سازی، شبیه سازی و تحلیل کمی و کیفی سامانه های منابع آب و محیط زیست
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی