29 اسفند 1401
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از فلزات (1386 - 1390)
  • فوق لیسانس مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از فلزات (1384 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Shanaghi (2022) Investigating the corrosion performance of Ti-6Al-4V biomaterial alloy with hydroxyapatite coating by artificial neural network Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 278; 115644 (1-15)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ali Shanaghi (2020) Nanopatterned silk-coated AZ31 magnesium alloy with enhanced antibacterial and corrosion properties Materials Science and Engineering: C: 116; 111173 (1-11)
13
14
15
16
17
18
19
Ali Shanaghi (2019) Effect of Ti interlayer on corrosion behavior of nanostructured Ti/ TiN multi-layer coating deposited on TiAl6V4 MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION: 70; 2113-2127
20
21
22
23
24
25
26
27
Ali Shanaghi (2018) Effect of Al2O3 and Y2O3 on the corrosion behavior of ZrO2−benzotriazole nanostructured coatings applied on AA2024 via a sol–gel method International Journal of Minerals Metallurgy and Materials: 25; 1344-1353
28
Ali Shanaghi (2018) Investigation of Electrochemical Behavior of Zirconia -Benzotriazole Hybrid Nanostructured Coating Applied on Al 2024 by Sol-Gel Method Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces: 54; 1050-1058
29
30
31
Ali Shanaghi (2018) Effects of Duty Cycle on Texture Orientation and Composition of TiCx Nanostructured coatings Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces: 54; 642-647
32
33
34
Ali Shanaghi (2017) Improving of Corrosion Behavior of Al 7075 by Applied Titania–Benzotriazole Nanostructured Coating with Sol Gel Method Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces: 53; 1040-1049
35
36
37
38
39
Ali Shanaghi (2017) Influence of TEOS concentration and Triton additive on the nanostructure silica sol-gel anti-reflective coatings INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY: 55; 319-330
40
41
42
43
44
45
46
Ali Shanaghi (2016) Tribological and Corrosion Properties of Nickel/TiC Bilayered Coatings Produced by Electroless Deposition and PACVD JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 25; 4796-4804
47
Ali Shanaghi (2016) Six-layer antireflection TiO2/SiO2 coatings for solar covers: role of Triton and PDMS additives JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 27; 7141-7149
48
49
Ali Shanaghi (2016) A novel route to prepare hydrophobic and durable antireflective hybrid silica coating by sol-gel method Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces: 52; 475-480
50
Ali Shanaghi (2016) Stable multilayer TiO2–SiO2 coatings for antireflection applications GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY: 42; 70-77
51
52
53
54
Ali Shanaghi (2015) Effect of Different TiO2-SiO2 Multilayer Coatings Applied by Sol-Gel Method on Antireflective Property JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 24; 2645-2652
55
56
57
58
59
مقاله ارائه‌شده
1
علی شانقی (1401) اعمال پوشش نانوساختار DLC بر روي سطح ايمپلنت هاي تيتانيومي با كمك فرايند پلاسما سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، ایران¡ تهران
2
علی شانقی (1401) اعمال پوشش نانوساختار هيدروكسي آپاتيت- آلومينا- نقره بر روي سطح منيزيم AZ31 با كمك فرايند رسوب دهي الكتروشيميايي سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، ایران¡ تهران
3
4
5
6
Ali Shanaghi (2019) Enhancement of surface wettability and corrosion resistance of AZ91 Mg alloy by nitrogen plasma immersion ion implantation 15th International Conference on Plasma Based Ion Implantation & Deposition (PBII&D2019) - China, Shenzhen - December 19 - 22, 2019, China, Shenzhen
7
Ali Shanaghi (2019) Improved corrosion behavior of DLC-coated AZ91 Mg 15th International Conference on Plasma Based Ion Implantation & Deposition (PBII&D2019) - China, Shenzhen - December 19 - 22, 2019, China, Shenzhen
8
Ali Shanaghi (2019) Effect of Anodizing Voltage on Microstructured Properties of Ti Alloy 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, Antalya
9
Ali Shanaghi (2019) Survey of Nano-Mechanical Properties of Ta / Tan Nanostructured Coating Applied by Magnetron Sputtering on Niti Alloy 15th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Turkey, Antalya
10
11
علی شانقی (1396) بررسي خواص نانو مكانيكي آلياژ NiTi كربن دهي شده بوسيله فرايند كاشت يوني پلاسمايي (PIII) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر، ایران¡ اصفهان
12
علی شانقی (1396) اعمال پوشش نانوساختار نيتريد تيتانيوم بر روي سطح آلومينيوم به روش كند و پاش مغناطيسي هجدهمین کنگره ملی خوردگی، ایران، تهران، 3 تا 5 لهمن ماه 1396، ایران¡ تهران
13
علی شانقی (1396) بررسي امپدانس الكتروشيميايي پوشش نانوساختار نيتريد تيتانيوم اعمال شده بر روي سطح آلومينيوم 7075 هجدهمین کنگره ملی خوردگی، ایران، تهران، 3 تا 5 لهمن ماه 1396، ایران¡ تهران
14
Ali Shanaghi (2017) Surface Modfication of NiTi by Carbon Plasma Immersion Ion Implantation (C-PIII) 14th International Conference on Plasma Based Ion Implantation & Deposition (PBII&D2017), China, Shanghai
15
Ali Shanaghi (2017) Determination of corrosion mechanism of NiTi modified by carbon plasma immersion ion implantation(C-PIII) by electrochemical impedance spectroscopy 14th International Conference on Plasma Based Ion Implantation & Deposition (PBII&D2017), China, Shanghai
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
علی شانقی (1399) طراحي و ساخت پوششهاي نانو ساختار فوق سخت جهت بهبود مقاومت سايشي تيتانيوم و آلياژهاي آن صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
3
پایان‌نامه
کتاب
1
علی شانقی (1394) پوششهاي خود ترميم شونده شابک:3-4-95258-600-978
ابداع