03 بهمن 1400
بهزاد كوزه گر كالجي

بهزاد کوزه گر کالجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر- دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی مواد
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مواد (1386 - 1390)
  • فوق لیسانس مهندسی مواد (1383 - 1385)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
بهزاد کوزه گر کالجی (1400) سنتز نانوذرات کامپوزیتی مزومتخلخل TiO2-CuO به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی علم و مهندسی سرامیک: دوره 10-شماره 1; 11-24
3
Behzad Koozegar Kaleji (2021) 41. TCA (Ag doped TiO2-CuO) mesoporous composite nanoparticles: optical, XPS and morphological characterization JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 32; 13450–13461
4
5
Behzad Koozegar Kaleji (2020) Structural, Photocatalytic and Surface Analysis of Nb/Ag codoped TiO2 mesoporous nanoparticles JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 96; 728-741
6
بهزاد کوزه گر کالجی (1399) بررسی دمای کلسیسنه شدن بر ویژگی ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات مزومتخلخل تیتانیا پژوهش های کاربردی در شیمی (jarc): 14; 69-79
7
8
9
Behzad Koozegar Kaleji (2018) Electrophoretic deposition of Sn-doped TiO2 nanoparticles and its optical and photocatalytic properties JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 29; 10841-10852
10
Behzad Koozegar Kaleji (2018) Sol–gel synthesis of Sn/Fe co-doped TiO2 nanoparticles: study of structural, optical and photocatalytic properties JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 29; 12351-12359
11
12
13
Behzad Koozegar Kaleji (2017) Highly visible-light active with Co/Sn co-doping of TiO2 nanoparticles for degradation of methylene blue JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 28; 15345-15353
14
15
Behzad Koozegar Kaleji (2017) Fabrication of Nb/V co-doped TiO2 thin films and study of structural, optical and photocatalytic properties International Journal Of Nano Dimension: 8 (3); 265-273
16
Behzad Koozegar Kaleji (2017) Improve Photo-catalytic activity of TiO2 Nano powders with Metal ions doping for glazed Ceramic Tiles OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 49; 225-237
17
18
19
20
21
Nader Ghobadi, Behzad Koozegar Kaleji (2016) Effect of Sn and La doping on optical and hydrophilic properties of TiO2 thin film OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 48; 416
22
Behzad Koozegar Kaleji (2016) Sn/Ce co-doping of TiO2 nanoparticles: influence of dopants concentration on optical and structural characteristics, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: Volume 27, Issue 8; 8524–8531
23
Behzad Koozegar Kaleji (2016) Effect of Cu2+, Si4+ and Zr4+ dopant on structural, optical and photocatalytic properties of Titania nanopowders OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 48; 347-355
24
Behzad Koozegar Kaleji (2016) Optical and structural properties of TiO2 nanopowders with Co/Ce doping at various temperature OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 48; 148-156
25
26
Behzad Koozegar Kaleji (2015) Optical and structural properties of nanocrystalline anatase powders doped by Zr, Si and Cu at high temperature OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: Vol.47, Issu 8; 2423-2434
27
Behzad Koozegar Kaleji (2015) Optical and structural properties of TiO2 nanocomposite doped by Si and Cu at high temperature OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: Vol.47, Issue 7; 1751-1763
28
Behzad Koozegar Kaleji (2015) Influence of co-doping of Sn/W on the structural and photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles for MB degradation OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: Vol.47, Issue 7; 2075-2086
29
Behzad Koozegar Kaleji (2015) Comparison of optical and structural properties of Cu doped and Cu/Zr co-doped TiO2 nanopowders calcined at various temperatures JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: vol. 74, Issue 3; 765-773
30
Behzad Koozegar Kaleji (2015) Effect of heating rate on structural and optical properties of Si and Mg co-doped ZrO2 nanopowders OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 47; 1187-1195
31
Behzad Koozegar Kaleji (2014) Optical and structural properties of tenorite nanopowders doped by Si and Zr OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 47; 633-642
32
Behzad Koozegar Kaleji (2014) High temperature stability and photocatalytic activity of nanocrystalline anatase powders with Zr and Si co-dopants JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 67; 351-356
33
Behzad Koozegar Kaleji (2014) Enhanced photoinduced super-hydrophilicity in sol–gel TiO2 thin films with co-doped Sn/Nb JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 69; 417-412
34
Behzad Koozegar Kaleji (2013) Comparison of optical and structural properties of nanostructure TiO2 thin film doped by Sn and Nb JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 69; 312-320
35
Behzad Koozegar Kaleji (2013) Enhanced photo-catalytic activity of TiO2 nanostructured thin films under solar light by Sn and Nb co-doping JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 65; 195-203
36
Behzad Koozegar Kaleji (2012) Nanocrystalline sol-gel TiO2–SnO2 coatings: Preparation, characterization and photo-catalytic performance MATERIALS RESEARCH BULLETIN: 47; 362-369
37
Behzad Koozegar Kaleji (2012)  Influence of Nb dopant on the structural and optical properties of nanocrystalline TiO2 thin films MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 132; 210-215
38
Behzad Koozegar Kaleji (2011) The effect of Sn dopant on crystal structure and phtocatalytic behavior of nanostructured titania thin films JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 60; 99-107
39
Behzad Koozegar Kaleji (2011) Photocatalytic evaluation of a titania thin film on glazed porcelain substrates via a TiCl4 precursor Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: 103; 289-298
40
41
مقاله ارائه‌شده
1
بهزاد کوزه گر کالجی (1398) ایجاد پوشش آنتی باکتریال هیدروکسی آپاتیت – نقره بر روی زیرلایه Ti6Al4V/TiO2 جهت کاربردهای پزشکی شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران-تهران-28و29 آبان 1398، ایران¡ تهران
2
بهزاد کوزه گر کالجی (1398) سنتز و مشخصه یابی نانو کامپوزیت Al2O3-TiO2 به روش سل – ژل شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران-تهران-28و29 آبان 1398، ایران¡ تهران
3
بهزاد کوزه گر کالجی (1398) بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با نئوبیوم سومین همایش ملی مواد، ایران¡ ملایر
4
5
بهزاد کوزه گر کالجی (1397) تاثیر دمای کلسیناسیون بر خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوا فضا، ایران¡ تهران
6
مهدی کزازی، بهزاد کوزه گر کالجی (1396) پوشش نانولوله کربنی روی الکترود گرافیتی به روش الکتروفورتیک جهت کاربرد در ابرخازن اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، ایران¡ تهران
7
بهزاد کوزه گر کالجی (1396) سنتز و بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیوم-اکسید روی یازدهمین کنگره انجمن سرامیک ایران، ایران¡ تهران
8
بهزاد کوزه گر کالجی (1396) سنتز نانوذرات اکسید تیتانیوم و اکسید تیتانیوم دوپ شده با قلع با استفاده از روش سل ژل و آسیاب مکانیکی پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، ایران¡ تهران
9
بهزاد کوزه گر کالجی (1396) Photo-catalytic Ni/Co co-doped TiO2 nanoparticles for glazed Ceramic Tiles یازدهمین کنگره انجمن سرامیک ایران، ایران¡ تهران
10
بهزاد کوزه گر کالجی (1396) بررسی کاربرد نانو ذرات تیتانیا به همراه ناخالصی سریم برای حذف فلز مس یازدهمین کنگره انجمن سرامیک ایران، ایران¡ تهران
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
کتاب
1
بهزاد کوزه گر کالجی (1397) فتوکاتالیست تیتانیا (TiO2) اصول مقدماتی و کاربردها شابک:978-600-5524-32-1

سوابق اجرایی

  • عضو شورای پژوهشی دانشگاه (1396 - 1398)
  • مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه (1396 - 1398)
  • مدیر گروه مهندسی مواد (1391 - 1395)
بیشتر