09 تیر 1401
داريوش دريايي

داریوش دریایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران-راه و ترابری
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1393 - 1398)
  • فوق لیسانس مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1379 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • روسازی راه
  • قیر و مخلوطهای آسفالتی
  • ترافیک و برنامه ریزی حمل ونقل
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ِDaryoosh Daryaee (2022) Feasibility Study for Evaluating the Moisture Resistance of Asphalt Mixtures Containing RAP Using Pull-Off Test JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION: vol 50 issue 4; 2103–2115
2
3
ِDaryoosh Daryaee (2021) Combined effect of waste polymer and rejuvenator on performance properties of reclaimed asphalt binder CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 268; 121059
4
ِDaryoosh Daryaee (2020) پEffects of styrene butadiene styrene and Lucobite on stone mastic asphalt performance Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Construction Materials: https://www.icevirtuallibrary.com/toc/jcoma/0/0; 1-10
5
ِDaryoosh Daryaee (2020) The effect of polybutadiene rubber (PBR) on chemical and rheological properties of the binder including RAP CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 244; 118320
6
7
8
9
10
ِDaryoosh Daryaee (2018) Evaluation of fatigue behavior of high reclaimed asphalt binder mixes modified with rejuvenator and softer bitumen CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: Volume 191; 702-712
11
داریوش دریایی، مصطفی حق طلب جورقانی (1388) کاربرد آزمایش نفوذ سنج دینامیکی در تخمین مقاومت لایه های آسفالتی جاده: شماره 65 بهار 88; 49-55
12
داریوش دریایی (1386) تحلیل حساسیت مدل محاسبه تاخیرحرکت گردش به چپ محافظت نشده درHCM پژوهشنامه حمل و نقل: دوره 4 شماره 1; 91-99
مقاله ارائه‌شده
1
داریوش دریایی (1394) ارزیابی تاخیر در گروه خط های دارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطعات با چراغ راهنمایی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ایران، تهران
2
داریوش دریایی (1393) استفاده ازازمایش نفوذسنج دینامیکی درتعیین ضریب باربری خاکهای تثبیت شده دراراضی عسلوی هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، ایران، بابل
3
داریوش دریایی (1392) استفاده از بازیافت گرم آسفالت در زیبایی شهری همایش ملی معماری و توسعه، ایران، ملایر
4
داریوش دریایی (1391) تحلیل حساسیت نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی با تغییر تراکم و نوع خاک نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، اصفهان
5
داریوش دریایی (1391) استفاده از بازیافت آسفالت به عنوان یک راهکار مدیریت روسازی همایش منطقه ای مهندسی عمران، ایران، ملایر
6
داریوش دریایی (1391) بررسی روش های کاهش مصرف سیمان در سازه های بتنی همایش منطقه ای مهندسی عمران، ایران، ملایر
7
داریوش دریایی (1390) نرم افزار طرح مخلوط بتن به روش ملی ایران C سومین کنفرانس ملی بتن، ایران، تهران
8
داریوش دریایی (1390) تاثیر درصد شکستگی سنگدانه ها بر روی عیار سیمان مصرفی طبق روش ملی طرح مخلوط بتن سومین کنفرانس ملی بتن، ایران، تهران
9
داریوش دریایی (1388) ارزیابی پتانسیل کاربرد آزمایش نفوذسنج دینامیکی در کنترل کیفیت تراکم خاک هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، شیراز
10
داریوش دریایی (1386) تخمین مدول ارتجاعی لایه های روسازی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی سومین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تبریز
11
داریوش دریایی (1385) تحلیل و ارزیابی تأثیر انواع سرعتگیر بر افزایش شاخص اعتمادپذیری در شبکه معابر شهری هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، ایران، تهران
12
داریوش دریایی (1382) مقایسه رو شهای چگال یسنج هست های، مخروط نفوذسنج دینامیکی، و روش مخروط ماسه ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، ایران، اصفهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

سوابق اجرایی

  • عضویت شورای پژوهشی دانشگاه (1398 - ادامه دارد)
  • معاونت دانشکده مهندسی عمران و معماری (1398 - ادامه دارد)
بیشتر