20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
FTIR and UV spectra of pentaternary borate glasses
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Borate glass UV IR spectra Energy gap Urbach’s energy Absorption spectrum fitting (ASF)
سال
2017
مجله MEASUREMENT
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

and molar volume were measured. FTIR and UV spectra were recorded at 400–4000 cm1 and 200–850 nm, respectively. Optical energy gap (Eopt.), Urbach’s energy (Eu), and refractive index (n) were calculated using absorption spectrum fitting (ASF) and derivation of absorption spectrum fitting (DASF) methods. Molar refraction (Rm) and molecular polarizability (am) have been calculated according to (ASF) method.