20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثردمای محیط برخواص نوری و ساختاری نانوبلورهای سلنیدروی رشدیافته توسط روش سریع تابش مایکروویو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو بلور ZnSe
سال 1396
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در کار حاضر، نانو بلورهای ZnSe در محیط آبی با استفاده از تابش مایکروویو تهیه شدند که در آن به زمان واکنش خیلی کوتاهی نیاز است. در این روش، از پودرهای سلنیوم (Se)، سدیم بوروهیدرید (NaBH4) و محلول استات روی (ZnSO4) به عنوان مواد اولیه استفاده شده است؛ همچنین محلول های هیدروکسید سدیم (NaOH) و تیوگلیکولیک اسید (TGA) به ترتیب جهت تنظیم pH نمونه ها و به عنوان عامل پوششی جهت کنترل اندازه نانوذرات استفاده شده است. پس از اتمام مراحل هسته زایی و تشکیل نانوذرات، محلول نهایی به مدت 6 دقیقه در معرض تابش امواج مایکروویو قرار داده شده و جهت بررسی خواص ساختاری و نوری نانوذرات از آنالیزهای طیف سنجی فرابفش- مریی و پراش پرتو ایکس استفاده شده است. طیف های فرابفش- مریی در دماهای محیطی مختلف گرفته شدند. گاف انرژی نمونه ها در دماهای محیطی مختلف به روش دقیق مشتق انطباق طیف جذبی بدست آمده که نشان دهنده ماهیت نیمرسانایی و روند کاهشی گاف انرژی با افزایش دمای نمونه ها می باشد.