20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر چگالی آلایش بر توان نور خروجی از دیود نورگسیل تک چاه کوانتومی بر پایه InGaN/GaN
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازترکیب، توان نور خروجی، دیود نور گسیل
سال 1396
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

مهمترین مزیت استفاده از ساختار چاههای کوانتومی در دیود های نورگسیل افزایش بازترکیب سطحی حاملهای بار الکتریکی و بدنبال آن ارتقای توان نور خروجی است. یکی از عوامل موثر در میزان توان نور خروجی این دیودهای نورگسیل چگالی آلایش است.