11 فروردین 1402
مجيد دكامين

مجید دکامین

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله: ارزیابی اثرات محیط زیستی و ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در کشت گیاهان زراعی سویا، آفتابگردان و کلزا در استان اردبیل
 • فوق لیسانس کشاورزی بوم شناختی ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی پیامدهای محیط زیستی سیستم های تولید ماهی (مجمتع های پرورش ماهی سردآبی) در ایران: ارزیابی چرخه حیات
 • لیسانس زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه ایلام ، ایران (1385 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ارزیابی اثرات پایداری
 • ارزیابی چرخه حیات کشاورزی
 • هزینه یابی جریان مواد و انرژی در سامانه های کشاورزی
 • کشاورزی پایدار
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Majid Dekamin (2022) Sustainability assessment of corn production in conventional and conservation tillage systems JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 351; 1-14
3
4
مجید دکامین (1400) هزينه يابي جريان مواد و انرژي سيب زميني در استان همدان اقتصاد و توسعه کشاورزی: 2; 105-119
5
6
مجید دکامین (1398) ارزيابي اثرات محيط زيستي و ردپاي آب گياه زراعي سويا در مزارع اردبيل فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: 8; 1-10
7
Majid Dekamin (2019) Implementation of material flow cost accounting (MFCA) in soybean production JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 210; 459-465
8
9
Majid Dekamin (2018) Cradle to farm gate life cycle assessment of oilseed crops production in Iran Engineering in Agriculture, Environment and Food: 11; 178-185
10
11
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
Majid Dekamin (2021) Reduced tillage and residue management to enhance soil health and provide economic incentive for corn growers This project was funded by the Colorado Corn Administrative Committee, United States and the USDA National Institute of Food and Agriculture, United States (Hatch project, accession# 1015937 and #1020695).

سوابق اجرایی

 • استاد مشاور انجمن علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی(1399- ادامه دارد) (1399 - ادامه دارد)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور (1394 - 1399)
بیشتر