12 خرداد 1399
ابراهيم غلامي حاتم

ابراهیم غلامی حاتم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر 4 جاده اراک- دانشگاه ملایر- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-فیزیک هسته ای
تلفن: +98 (81) 3333 9840 (348)
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ریزذرات حاصل از شلیک گلوله با استفاده از پرتوی ایکس ناشی از پروتون تابشی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پیکسی، ریزذرات، باریکه یونی
سال 1396
پژوهشگران ابراهیم غلامی حاتم

چکیده

ریزذرات باقیمانده از شلیک گلوله به طور جداگانه با استفاده از پرتوی ایکس گسیلی ناشی از میکروباریکه پروتون متمرکز شده به ابعاد µm 4 و با انرژی فرودی MeV 3 حاصل از شتاب دهنده تاندترون مورد بررسی قرار گرفته است. شکل هندسی (توپوگرافی) کروی ریزذرات نیز جهت برازش دقیق تر طیف پرتوی ایکس به دست آمده در آنالیزها در نظر گرفته شده است. استفاده از این روش برای شناسائی ترکیب و نوع گلوله شلیک شده در قیاس با روش های متداول به دلیل حساسیت بیشتر به توزیع عنصری از قدرت بیشتری برخوردار است.