09 تیر 1401

غلامرضا قهرمانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی عمران-سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1391) بررسی شاخص کاهش پخش کلراید در بتن از روشهای تجربی و تحلیلی مهندسی دریا: 7; 59-69
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1390) تاثیر وجوه مختلف نمونه های مکعبی بتنی عمل آوری شده با آب بر مقاومت ویژه الکتریکی سومین کنفرانس ملی بتن، ایران، تهران
2
غلامرضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تاثیر سیمان بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران، رشت
3
غلامرضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تکنیکهای مختلف اندازه گیری کارگاهی مقاومت ویژه الکتریکی بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران، رشت
4
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1390) کاربرد روش سرعت پالس التراسونیک در ارزیابی سازه های بتن مسلح اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران، رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1391) تاثیر وجوه مختلف نمونه های مکعبی بتنی بر مقاومت الکتریکی آنها دانشگاه ملایر