25 مرداد 1401

غلامرضا قهرمانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی عمران-سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سیمان بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مقاومت ویژه اکتریکی ، شیمی سیمان، مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان
سال 1390
پژوهشگران غلامرضا قهرمانی ، علیرضا آذریون

چکیده

مقاومت ویژه الکتریکی بتن به ریز ساختار خمیر سیمان و غلظت و سیالیت یونهای موجود در حفرات آن بستگی دارد. شیمی سیمان، مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان و استفاده از افزودنی ها ومواد سیمانی کمکی ، فاکتورهائی هستند که بر ریزساختار خمیر سیمان و شیمی محلول داخل حفرات آن تأثیر می گذارند.