06 مهر 1399
غلام حسين حيدري

غلام حسین حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اتمی - مولکولی
تلفن:
دانشکده: علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اتمی - مولکولی (1390 - 1394)
  • فوق لیسانس حالت جامد (1377 - 1379)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
غلام حسین حیدری، نادر قبادی (1395) سنتز نانوهرمهای ا کسید روی با قابلیت استفاده در سلول خورشیدی نانو مقیاس: سال سوم- شماره 2- تابستان 95- مقاله 8; 113-120
2
Gholamhossein Heidari (2015) Effective medium analysis of thermally evaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cell SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 85; 294–304
3
Gholamhossein Heidari (2015) Thermally evaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cells: effects of particle geometry Physica Status Solidi-Rapid Research Letters: 9-3-165; 161-165
مقاله ارائه‌شده
1
غلام حسین حیدری (1396) تاثیر نانوذرات پلاسمونیکی بر کارایی سلول های فوتوولتاییک پلیمری بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، شهرکرد
2
غلام حسین حیدری (1396) شبیه سازی تاثیر سطح مشترک لایه ها بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، شهرکرد
3
غلام حسین حیدری (1396) شبیه سازی اثر عیوب بین لایه ای در ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ایران، تهران
4
غلام حسین حیدری (1396) لایه نشانی تک مرحله ای پروسکایتی CH3NH3PbI3 به منظور استفاده در ساخت سلول خورشیدی نانوساختار اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، ایران، تهران
5
Gholamhossein Heidari (2016) Usability of plasmonic nanostructure in organic solar cell , Iran, Tehran
6
غلام حسین حیدری (1395) بررسی لایه ZnO:Al تهیه شده به روش سل-ژل جهت استفاده به عنوان الکترود چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
7
غلام حسین حیدری (1395) بررسی رشد نانومیله های عمودی ZnO با استفاده از روش رسوب از حمام شیمیایی چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
8
غلام حسین حیدری (1394) بررسی لایه شفاف و رسانای AZO در ساختار سلول خورشیدی آلی همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن، ایران، ملایر
9
غلام حسین حیدری (1394) شبیه سازی خواص پالسمونیکی نانوساختارهای جفت شده با استفاده از روش المان سطحی همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن، ایران، ملایر