18 خرداد 1399
غلام حسين حيدري

غلام حسین حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اتمی - مولکولی
تلفن:
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رشد نانومیله های عمودی ZnO با استفاده از روش رسوب از حمام شیمیایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانومیله های عمودی ZnO, روش رسوب از حمام شیمیایی
سال 1395
پژوهشگران غلام حسین حیدری

چکیده

چکیده سلول های خورشیدی نسل سوم از مواد جدید در قالب لایه های نازک استفاده می کنند. با ترکیب سلول خورشیدی آلی - غیر آلی (سلول هیبریدی) ما می توانیم مزایای هر دو گونه سلول را به صورت همزمان ترکیب کنیم. در یکی از ساختارهای سلول خورشیدی هیبریدی، نانومیله های ZnO بهتر است به صورت عمودی بر روی زیرلایه آندی رشد داده می شوند. بدین جهت در این پژوهش، نانومیله های عمودی ZnO در دو مرحله رشد داده شدند. در مرحله ی اول با استفاده از لایه نشانی چرخشی نانوذرات بر روی زیرلایه به عنوان الگویی برای رشد در مرحله رسوب از حمام شیمیایی تشکیل گردیدند. تعداد بهینه دفعات لایه نشانی چرخشی در مرحله اول، پنج بار به دست آمد. در مرحله ی دوم، اثر زمان و غلظت محلول روش رسوب از حمام شیمیایی بر روی نانو میله های ZnO بررسی و مشخص گردید که مقادیر بهینه آنها به ترتیب بیست وپنج هزارم مول و یک ساعت می باشند.