12 تیر 1399
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک (1387 - 1393)
  • فوق لیسانس فیزیک (1384 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
Hamed Bahiraei (2014) The effect of non-magnetic Al3+ ions on the structure and electromagnetic properties of MgCuZn ferrite JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 371; 29-34
5
Hamed Bahiraei (2014) Lithium Storage Properties of Pristine and (Mg, Cu) Codoped ZnFe2O4 Nanoparticles ACS Applied Materials & Interfaces: 6; 10744–10753
6
مقاله ارائه‌شده
1
حامد بحیرایی (1397) ساخت و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت مغناطیسی بازیافت پذیر MgFe2O4/ZnO چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
2
حامد بحیرایی (1397) سنتز سبز و مشخصهیابی نانوذرات اکسید روی تهیه شده به کمک امواج مایکروویو چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
3
اعظم شیری، حامد بحیرایی (1397) اکسایش بیس نفتول ها با کاتالیزگر نانو ذرات مغناطیسی Cu(II) وNHPI زیر پرتو خورشید و LED سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
4
حامد بحیرایی (1396) تأثیر کبالت بر ویژگیهای ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم روی کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران، اسفند 96، ایران، اهواز
5
6
Hamed Bahiraei (2018) Study the photocatalytic performance of Zinc Oxide-Magnesium ferrite nanocomposite 7th International Conference on Nanostructures, Iran, Tehran
7
8
حامد بحیرایی (1395) بررسی اثر آلایش Cu بر ویژگیهای ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای ZnO چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه