29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
Prevalence of toxigenic clostridium difficile strains in diarrheal children by MultiplexPCR
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Clostridium difficile, tcdA, tcdB, tpi genes, MultiplexPCR
سال
2013
پژوهشگران حدیث طوافی ، آرش بابایی

چکیده

Clostridium difficile is an anaerobic, spore- forming and gram-positive bacteria. The major virulence factors of this bacteria are A and B toxin that encoded by tcdA and tcdB genes. In this study, stool speciments was collected from diarrheal children (n=112) . In orther to detection of A and B toxin and tpigenes,were assessed by multiplex PCR method. In this study C.difficile were identified in 22/32% of patients that toxigenic strain was 68% . The pupose of this study, was simuntaneous detection of tcdA and tcdB genes, in order to identification of toxigenic C.difficile strains in diarrheal children by multiplex PCR