19 آذر 1401
جمال سروش

جمال سروش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی-حکمت متعالیه
تلفن: 08133339880-4
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات درس

عنوان حکمت مشاء 1و2
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات حکمت مشاء در بین اندیشمندان اسلامی توسط بزرگانی مانند کندی فارابی و به ویژه ابن سینا مورد توجه قرار گرفت و به تکامل رسید

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است