19 آذر 1401
جمال سروش

جمال سروش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی-حکمت متعالیه
تلفن: 08133339880-4
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
“یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر ششم)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
یادنامه، یادنامه علمی، علامه طباطبایی
سال 1400
پژوهشگران جمال سروش

چکیده

علامه سیدمحمد حسین طباطبایی(ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته و اندیشمند، نقشی کم نظیر و ستودنی در احیاء و گسترش حکمت اسلامی در دوران معاصر داشتند. تبییـن شخصیـت علمـی و اخلاقی این حکیم متأله و بازخوانی آراء، آثار و اندیشه های ماندگار این عالم عامل و عارف واصل، تأثیر به سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد. دفتر ششم یادنامه علمی علامه طباطبایی(ره) حاوی مجموعه مباحث و مطالب ششمین ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبایی می باشد که در سال 1399از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی طراحی، برنامه ریزی، اجرا و توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.