19 آذر 1401
جمال سروش

جمال سروش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی-حکمت متعالیه
تلفن: 08133339880-4
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
درس نامه منطق قدیم
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
منطق، منطق قدیم، قصیده مزدوجه، بوعلی
سال 1397
پژوهشگران جمال سروش

چکیده

ابن سینا در قصیده ی مزدوجه که مشتمل بر 298 بیت است، امهات مباحث منطق را به نظم درآورده است. اثر مذکور، که در ذیل کتاب «منطق المشرقیین» توسط انتشارات کتابخانه ی حضرت آیت الله مرعشی نجفی منتشر شده است، هم مختصر و متقن است، هم مشتمل بر مثال های فراوان، و هم به سبب منظوم بودن، شیرین و جذاب است. این قصیده اولین بار توسط نگارنده به عنوان دو واحد درسی منطق قدیم برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ملایر محور بحث واقع شد و مورد استقبال آنها قرار گرفت؛ برخی اساتید نیز این کار را ملاحظه کرده و آن را برای متن درسی مناسب دانستند. با توجه به تجربه مذکور، این اثر را برای دو واحد درسی منطق قدیم به اساتید و طلاب و دانشجویان پیشنهاد می کنیم. فهرست مباحث عبارتند از: مباحث الفاظ، مقولات عشر، قضایا، تناقض در قضایا، عکس و قیاس، استقراء، تمثیل، مواد قیاس، برهان، مطالب، جدل، خطابه، شعر، مغالطه، و حد.