09 تیر 1401
كامران شايسته

کامران شایسته

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / برنامه ریزی محیط زیست
تلفن: 081-32355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1389)
  • فوق لیسانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران ، ایران (1379 - 1382)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
کامران شایسته، بهناز عطائیان (1400) قابلیت فضای سبز شهری در ارائه خدمت اکوسیستمی ترسیب کربن جغرافیا و پایداری محیط: 11(3); 61-80
3
4
کامران شایسته (1400) رتبه بندی مناطق حفاظت شده استان همدان بر اساس معیارهای حفاظتی انسان و محیط زیست: 57; 35-47
5
کامران شایسته (1400) اولویت بندی حفاظتی منابع آب سطحی ایران براساس حساسیت اکولوژیک آب و توسعه پایدار: 20; 33-46
6
7
8
کامران شایسته، بهناز عطائیان (1399) برآورد انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ترافیک شهری: مطالعه مورددی شهر همدان سلامت و محیط زیست: 13; 668-653
9
10
Kamran Shayesteh (2020) Investigation of heavy metals in drinking water: A systematic review in Iran Journal Of Advances In Environmental Health Research: 8; 225-233
11
12
13
14
کامران شایسته (1399) تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام پژوهش های محیط زیست: 11(21); 169-180
15
16
17
18
19
Eisa Solgi, Kamran Shayesteh, Samar Mortazavi (2020) Mapping and risk assessment of heavy metals in agricultural soils of the Siakh Darengoun Region, Shiraz, Iran environmental resources research: 8(1); 83-95
20
Kamran Shayesteh, Behnaz Ataeian (2020) The quantification of cognitive development cultural service supply in the primary schools of Hamedan city, Iran Journal Of Advances In Environmental Health Research: 8; 177-185
21
22
Kamran Shayesteh, Behnaz Ataeian (2020) Interconnected ecological network design using lcp algorithm and cohesion index in urban scale URBAN ECOSYSTEMS: 24; 153–163
23
24
25
کامران شایسته، حمید نوری (1399) ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین )مطالعه ی موردی: شهر همدان( مطالعات علوم محیط زیست: 5 (2); 2543-2535
26
27
Kamran Shayesteh (2020) The modeling and prediction of the quality of the groundwater resources in Tuyserkan plain using the optimized artificial neural network Journal Of Advances In Environmental Health Research: 8; 107-118
28
29
30
Kamran Shayesteh (2020) A new ecosystem-based land classification of Iran for conservation goals Environmental Monitoring and Assessment: 192-182; 1-17
31
کامران شایسته (1398) نقش مدل عدد فشار در برآورد ظرفیت برد شهری همدان مدرس علوم انسانی: 23 (4); 63-85
32
کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی (1398) تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین مطالعات علوم محیط زیست: 4(4); 2112-2122
33
کامران شایسته، بهناز عطائیان (1398) تأثیر الگوهای سیمای سرزمین بر تغییرات دمای شهری در همدان جغرافیا و پایداری محیط: 9(3); 99-114
34
Kamran Shayesteh (2019) Land Use and Cover Change Assessment and Dynamic Spatial Modeling in the Ghara-su Basin, Northeastern Iran Journal of the Indian Society of Remote Sensing: 48; 81-95
35
36
37
38
39
Kamran Shayesteh (2019) Spatio-temporal analysis and prediction of landscape patterns and change processes in the Central Zagros region, Iran Remote Sensing Applications: Society and Environment: 15; 1-15
40
کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی (1398) ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود مطالعات اجتماعی گردشگری: 13; 147-170
41
Kamran Shayesteh (2019) Site Selection for Hazardous Waste Using Fuzzy Logic Combined With Analytic Hierarchy Process: A Case study in Nahavand, Iran avicenna journal of environmental health engineering: 6(1); 8-15
42
43
44
45
46
47
48
49
50
کامران شایسته (1397) پیشبینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN پژوهش های محیط زیست: 9(17); 163-174
51
ثمر مرتضوی، کامران شایسته (1397) بررسی آلودگی بصری کاربریهای ناهمگون با عرصه در مناطق گردشگری (مطالعة موردی: جنگلهای دو هزار سه هزار، تنکابن) سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31; صفحه 47-58
52
53
Kamran Shayesteh (2018) Using Multilayer Perceptron Artificial Neural Network for Predicting and Modeling the Chemical Oxygen Demand of the Gamasiab River avicenna journal of environmental health engineering: 5 (1); 15-20
54
55
علیرضا ایلدرمی، کامران شایسته (1397) بررسی پتانسیل گردشگری ژئومورفوسایتهای دامنه شمالی الوند همدان با استفاده از روش فاسیلوس و رینارد فضای جغرافیایی: سال هجدهم، شماره 61; 221-240
56
57
58
59
Kamran Shayesteh (2017) Impacts of future land cover and climate change on the water balance in northern Iran HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES: 62 (16); 2655-2673
60
61
کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی (1395) ارزیابی ظرفیّت برد و امنیّت اکولوژیکی شهر سنندج به روش ردّپای بوم شناختی جغرافیا و پایداری محیط: 6 (21); 67-79
62
کامران شایسته (1395) پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز پژوهش های محیط زیست: سال 7 شماره 14; 191-202
63
64
Kamran Shayesteh, Alireza ildoromi (2015) Ecological impact assessment of the citizens of Isfahan’s life using the ecological footprint index Advances in Life Sciences: Volume (8) Issue (4); 430-438
65
66
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Mohammad Bashirgonbad, Kamran Shayesteh (2014) Impact of Source Area Desertification on Dust Storm Emission in the Western Parts of Iran CURRENT WORLD ENVIRONMENT: 9 (3); 632-638
67
Kamran Shayesteh, Alireza ildoromi (2014) Estimating the Ecological Footprint of Transportation in the City of Isphahan (Iran) CURRENT WORLD ENVIRONMENT: 9(3); 760-767
68
Kamran Shayesteh (2014) Environmental and Strategic Assessment of Ecotourism Potential in the Anzali Wetland using SWOT Analyses caspian journal of environmental sciences: (1)12; 155-164
69
Davoud Akhzari, Kamran Shayesteh, Mohammad Bashirgonbad (2014) Effect of Source Areas Anthropogenic Activities on Dust Storm Occurrences in the Western Parts of Iran Environmental Resources Research: 2; 123-132
70
کامران شایسته (1393) بررسی نقش ژئومورفولوژی در تراکم پوشش گیاهی در طاقدیس نواکوه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک: 4(14); 83-101
71
72
73
74
مقاله ارائه‌شده
1
کامران شایسته (1398) بررسی تغییرات شاخص پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: جنگل های بلوط جنوب-شرق استان کرمانشاه کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تهران
2
Kamran Shayesteh (2016) Willingness To Pay as an Indicator of Psychological Ecotourism Carrying Capacity 22nd International Interdisciplinary Conference on the Environment, United States of America, Austin(Texas)
3
کامران شایسته (1394) ارزشیابی منافع محیط زیستی حاصل از بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های خانگی شهر همدان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
بهناز عطائیان، کامران شایسته (1399) مطالعات جامع مدیریت مناطق بیابانی منطقه شورکات و قاسم آباد شهرستان ملایر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
2
ثمر مرتضوی، عیسی سلگی، کامران شایسته (1395) طرح مطالعاتی جامع کاهش و کنترل الودگی هوای شهر همدان اداره کل محیط زیست استان همدان
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
کتاب
1
داود اخضری، کامران شایسته (1394) مدیریت شوری شابک:978-600-133-184-8