25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بیان نوترکیب پپتید ضد میکروب لاکتوشیمر در توتون و بررسی مقاومت گیاهان تراریخت به بیماری های باکتریایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گیاه تراریخته، پپتید ضد میکروب لاکتوشیمر، فعالیت ضد میکروبی، مقاومت به باکتری
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

تولید گیاهان تراریخته مقاوم به بیماری های گیاهی می تواند به عنوان راهکار جدیدی در عرصه مدیریت بیماری های گیاهی مطرح شود. در این مورد استفاده از پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان ژن های کاندید در تولید گیاهان تراریخته جذابیت زیادی را در بین محققین ایجاد کرده است. پپتید لاکتوشیمر متشکل از دو پپتید ضدمیکروب لاکتوفریسین و لاکتوفرامپین با منشا جانوری بوده و فعالیت ضد باکتریایی بالایی علیه باکتری ها نشان داده است. در این تحقیق توالی پپتید بر اساس ترجیح کدونی توتون بهینه سازی شده، به صورت مصنوعی در ناقل pBI121 سنتز شده و به روش اگروباکتریوم به گیاه توتون انتقال داده شد. اثبات انتقال و بیان پپتید با واکنش PCR و RT-PCR تائید شد. تولید نوترکیب پپتید در گیاه به روش SDS-PAGE بررسی و تائید شد. فعالیت ضد میکروبی پپتید با استفاده از پروتئین کل استخراج شده از گیاهان تراریخت و به روش هاله ممانعت رشد علیه باکتری Pseuomonas syringae pv. Tabaci اثبات شد. در نهایت مقاومت گیاهان تراریخت در برابر عفونت باکتری بررسی و تائید شد.