25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی روی (Zn) بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در سیستم هواکشت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روی، کاسنی، هواکشت
سال 1396
پژوهشگران زهرا موحدی ، مهدی قبولی ، مجید رستمی

چکیده

روی یک عنصر ریزمغذی ضروری است که نقش های حیاتی زیادی در گیاهان دارد. در سال های اخیر نانو کودهای روی به دلیل جذب بیشتر آنها توسط گیاه که ناشی از اندازه کوچک و نفوذ بسیار بالای آنها از طریق غشاهای سلولی است مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. به منظور مطالعه اثر کاربرد برگی سه غلظت نانوکود کلات روی (1، 2 و 3 گرم در لیتر) بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی در سیستم هواکشت، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد برگی روی تأثیر معنی داری بر صفات مورد اندازه گیری داشته است. به طوری که با کاربرد نانوکود روی عملکرد پیکر رویشی تر و خشک، تعداد برگ، ارتفاع گیاه و طول ریشه افزایش یافت. کمترین و بیشترین مقادیر صفات اندازه گیری شده به ترتیب در غلظت های صفر و سه گرم در لیتر مشاهده شد.