25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CEL I در چند گیاه از خانواده چتربان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مقایسه نیمه کمی RT-PCR، آنزیم CEL I، الگوی بیان ژن، خانواده چتریان
سال 1387
مجله علوم باغبانی
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

آنزیم اندونوکلئاز CEL I یک گلیکوپروتئین با کاربرد تحقیقاتی از خانواده نوکلئازهای S1 است که مناطق هترودوپلکس را در قطعات DNA در شرایط آزمایشگاه با کارایی بسیار خوب برش می دهد. ویژگی های ارزشمند فعالیت آنزیمی CEL I سبب شده است که روش آنالیز هترودوپلکس مبتنی بر آنها از جمله ساده ترین روش های شناسایی مکان جهش های های تک نوکلئوتیدی در مولکول های DNA محسوب شود. در این تحقیق با هدف شناسایی رقمی از کرفس که انزیم CEL I را بیشتر از سایر ارقام تولید نماید و یا شناسایی منابع گیاهی بهتر از کرفس برای تولید این آنزیم، از مقایسه بیان آن در سطح RNA استفاده شد. میزان بیان ژن cel I در 12 نمونه گیاهی شامل 7 رقم کرفس و 5 گونه خویشاوند آن با استفاده از روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR بررسی و مقایسه شد. اگرچه دو رقم کرفس GSB و ویکتوریا بیان کمتری را نسبت به دیگر ارقام نشان دادند، معذالک تفاوت بیان آنزیم مورد نظر در بین ارقام مختلف کرفس چندان قابل ملاحظه نبود. این تفاوت بیان در گونه های مورد آزمایش مشهودتر بود، بطوریکه دو گیاه شوید و رازیانه بیان بسیار بیشتری نسبت به کرفس نشان دادند.