08 بهمن 1399
معصومه قنبري

معصومه قنبری

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / خاکشناسی-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

علایق پژوهشی

  • باکتری های PGPR
  • قارچ های ساپروفیت خاک
  • کودهای بیولوژیک
  • کشاورزی ارگانیک (زیستی)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Masoumeh Ghanbari, shahriar Mahdavi (2014) Chemical Fractionation of Phosphorus in the Soil of Some Greenhouses of Hamedan Province JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES: 7; 144-151
2
Masoumeh Ghanbari, mir mehrdad mirsanjeri (2014) Using Biofertilizers (Biological) Phosphate Barvar 2 and Vermi compost in Cultivation of Potato a Step to Organic Agriculture JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES: جلد 4 شماره 7; 114-117
مقاله ارائه‌شده
1
شهریار مهدوی، علیرضا سلیمانی، معصومه قنبری (1394) حذف فسفات توسط نانو ذره اکسید سیلیسیم در آبهای آلوده چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
پایان‌نامه