03 بهمن 1400
مهدي كزازي

مهدی کزازی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مواد ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، ایران (1388 - 1393)
  • فوق لیسانس مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1386 - 1388)
  • لیسانس مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1382 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mahdi Kazazi (2021) Enhanced photocatalytic activity and magnetic properties of CNTs/Sn-doped Co3O4 nanocomposite OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 53; 1-16
2
3
4
5
6
Mahdi Kazazi (2020) Optical properties of Glass/ITO/Co3O4 heterojunction OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 52; 1-9
7
8
9
Mahmoud Moradi, Mahdi Kazazi (2019) Nd:YAG laser hardening of AISI 410 stainless steel: Microstructural evaluation, mechanical properties, and corrosion behavior Journal of Alloys and Compounds: 795; 213-222
10
11
12
Mahdi Kazazi (2019) Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using Ag/Sn-doped CeO2 nanocomposite JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 30; 6116–6126
13
14
15
16
17
18
19
Mahdi Kazazi (2018) Electrophoretic deposition of Sn-doped TiO2 nanoparticles and its optical and photocatalytic properties JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 29; 10841–10852
20
21
22
23
24
Mahdi Kazazi (2018) Improving Corrosion Resistance of 316L Austenitic Stainless Steel Using ZrO2 Sol-Gel Coating in Nitric Acid Solution JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 27; 1093-1102
25
26
27
28
29
30
31
Mahdi Kazazi (2016) Microstructure and mechanical properties of Al-nano/micro SiC composites produced by stir casting technique MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: 674; 569-578
32
Mahdi Kazazi (2016) Hot-cured epoxy-nanoparticulate-filled nanocomposites: Fracture toughness behavior ENGINEERING FRACTURE MECHANICS: 162; 193-200
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Mahdi Kazazi (2013) The Inhibition Effect of Polyethylenimine (PEI) on Pitting Corrosion of 304 Austenitic Stainless Steel in 3.5% NaCl Solution international journal of iron and steel society of iran: 10; 14-22
مقاله ارائه‌شده
1
2
Mahdi Kazazi (2018) Preparation and anticorrosion properties of nano-Fe3O4 /Polyanisidine nanocomposite coating on 304 austenitic stainless steel 15th National Chemistry Conference of Payame Noor University, Iran, Ardabil
3
4
Mahdi Kazazi (2018) TiO2/CNT Nanocomposite as an Improved Anode Material for Aqueous Rechargeable Aluminum Batteries International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T), Czech Republic, Brno
5
مهدی کزازی (1396) رسوب نشانی الکتروشیمیایی لایه متخلخل اسپینل اکسید کبالت بر روی الکترود گرافیتی هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر، ایران¡ اصفهان
6
مهدی کزازی (1396) پوشش دهی کامپوزیت نانولوله کربنی- پلی آنیلین با یک روش اقتصادی دو مرحله ای هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر، ایران¡ اصفهان
7
مهدی کزازی، بهزاد کوزه گر کالجی (1396) پوشش نانولوله کربنی روی الکترود گرافیتی به روش الکتروفورتیک جهت کاربرد در ابرخازن اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، ایران¡ تهران
8
9
مهدی کزازی (1394) بهبود مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L با اعمال پوشش اکسید زیکونیوم تهیه شده به روش سل ژل کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کتاب

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی مواد (1395 - 1399)
بیشتر