29 اسفند 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جهت حرکت، سرعت خطی و جهت دوران ابزار در پاس FSP پس از پاس FSW بر خواص کششی و سختی نمونه های جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم AA6061
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، فرایند اصطکاکی اغتشاشی، خواص مکانیکی، آلیاژ آلومینیوم
سال 1400
پژوهشگران مهدی کاظمی(استاد راهنما)

چکیده

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یک فرایند اتصال حالت جامد است که در آن یک ابزار دوار درون فصل مشترک دو قطعه ای مجزا فرو می رود و به واسطه اصطکاک و تغییر شکل پلاستیک شدید، اتصال بین دو قطعه را شکل می دهد. این روش جوشکاری برای بسیاری از مواد نظیر آلیاژهای آلومینیم، منیزیم، فولادها و مواد پلیمری توسعه یافته است. ویژگی هایی هم چون جوشکاری صفحات با ضخامت و جنس های متفاوت، استحکام و کیفیت بالای جوش از مزایای این روش جوشکاری است. پارامترهای مهم فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، هندسه ابزار، هندسه اتصال، سرعت دورانی ابزار، نیروی فشاری ابزار، عمق نفوذ ابزار و سرعت خطی ابزار جوشکاری است. شکل و هندسه ابزار را می توان مهم ترین عامل اثرگذار بر جریان پلاستیک مواد ایجادشده در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی دانست که بالطبع این عامل تأثیری مستقیم بر کیفیت نهایی اتصال ایجادشده و خواص مکانیکی آن دارد. در این تحقیق تأثیر پاس FSP بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیومی AA6061 موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور، درمجموع 13 آزمایش تجربی در نظر گرفته شده است تا بتواند تحلیل کاملی از شرایط مختلف پاس FSP و تأثیر آن بر کیفیت جوش نهایی موردبررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد انجام پاس FSP پس از پاس FSW موجب افزایش چشمگیر استحکام نهایی و درصد ازدیاد طول در تمامی نمونه ها گردیده است و بیشترین میزان استحکام زمانی حاصل می شود که سرعت حرکت خطی ابزار در پاس FSP خلاف جهت پاس جوشکاری و حرکت دورانی هم جهت با پاس جوشکاری باشد. همچنین در اکثر نمونه ها، استحکام نهایی با افزایش سرعت حرکت ابزار افزایش یافته است و افزایش سرعت ابزار موجب افزایش درصد ازدیاد طول در تمامی نمونه ها گردیده است. انجام فاز پاس FSP پس از پاس FSW همچنین موجب افزایش سختی، به ویژه هنگامی که سرعت حرکت خطی ابزار در پاس FSP خلاف جهت پاس جوشکاری و حرکت دورانی هم جهت با پاس جوشکاری باشد، می گردد.