29 اسفند 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر یک ساختار سلولی آگزتیکی بر پارامترهای جذب انرژی یک سازه جدار نازک با مقطع مربعی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ساختار سلولی، جاذب انرژی، شبیه سازی، سازه جدار نازک
سال 1400
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

مواد و ساختارهای آگزتیک به دلیل خواص مکانیکی فوق العاده ای که دارند مورد توجه قرار گرفته اند. انواع مختلف این ساختار ها در زمینه های مختلف از جمله مهندسی مکانیک و پزشکی طراحی و مورد مطالعه قرار گرفته است. در این گزارش، عملکرد ساختار سلولی و سازه های متشکل از سلول های آگزتیکی الهام گرفته از طبیعت به عنوان جاذب انرژی، بررسی شده است. در طراحی ساختار سلولی و سازه جدار نازک ضخامت های یکسان در نظر گرفته شده است. جنس در نظر گرفته شده آلومینیوم 2024 می باشد. طراحی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام شده است و نمودار های نیرو-جابجایی برای هر حالت استخراج شده است. در نهایت به مقایسه پارامتر های جذب سازه های ترکیبی و تاثیر ساختار سلولی مورد نظر پرداخته شده است.