11 فروردین 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر زاویه مخروطی پین استوانه ای در سه فرایند SFSW، DFSW متقارن و DFSW نامتقارن بر خواص مکانیک و میکروسختی آلیاژ AA6061-T6
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پین استوانه ای SFSW، DFSW متقارن و DFSW نامتقارن خواص مکانیکی میکروسختی
سال 1400
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

In the present study, the effect of cone angle of tool pin on the mechanical properties and microhardness properties of aluminum alloy AA6061-T6 specimens is investigated for three processes of SFSW, symmetric DFSW, and asymmetric DFSW. In each of the mentioned welding processes, tools with 5 different conical angles of 0, 5, 10, 15, and 20° are used. In these three welding processes, the mechanical properties of the final welded joint with conical tools have been enhanced noticeably compared to the tool with simple cylindrical pins (0° angle). Based on the obtained results, it was found that the joints obtained from asymmetric DFSW, symmetric DFSW, and SFSW had the best mechanical properties, respectively.