19 آذر 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
برخورد سرعت بالا بر روی پانل های ساندویچی با هسته فومی مدرج و رویه آلومینیومی: بررسی عددی و تجربی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سازه های ساندویچی، حدبالستیک، شبیه سازی، هسته فومی مدرج
سال 1398
مجله مهندسی مکانیک مدرس
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

در این تحقیق، رفتار هدف های ساندویچی با رویه آلومینیومی و با هسته فوم پلی یورتان مدرج با چگالی های مختلف بررسی شده است. تاثیر تغییرات درجه بندی شده چگالی فوم هسته و اثر ترتیب وتوالی لایه های فومی با چگالی های مختلف، در جذب انرژی و حدبالستیک سازه های ساندویچی که در سرعت بالا (160 تا 300 متر بر ثانیه) تحت ضربه پرتابه های استوانه ای سرنیم کروی قرار می گیرند، به روش تجربی و عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور کلی پنج نوع پانل متفاوت از نظر چیدمان لایه ها در ابعاد 100×100 میلی متر مربع و با تعداد شش عدد از هر نوع تهیه شد. در مجموع تعداد نمونه های تهیه شده برابر 30 نمونه شد. شبیه سازی های عددی با استفاده از نرم افزار ال-اس- داینا انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند اولا تطابق خوبی بین نتایج تجربی و شبیه سازی برقرار است و ثانیا نتایج تجربی و شبیه سازی نشان دادند که حدبالستیک و جذب انرژی سازه های ساندویچی با جرم یکسان با هسته فومی مدرج در حالتی که لایه فومی با چگالی کمتر در سمت ضربه قرار گیرد برای پانل های سه لایه ای به ترتیب 5/5 و 5/11 درصد بیشتر از هسته فومی تک لایه با چگالی میانگین است.