19 آذر 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تنش و کرنش ورق ضخیم در فرایند نورد سرد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نورد سرد، تنش ، کرنش ، شبیه سازی المان محدود
سال 1398
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

فرایند نورد از اصلی ترین روشهای تولید فراورده های فولادی مانند انواع ورق ها و انواع نبشی ها با مقاطع مختلف به شمار می رود. در این فرایند قطعه نورد شده به صورت پیوسته از بین حداقل دوغلتک عبور میکند. هدف اصلی از نورد کاهش ضخامت ورق یا ساخت سطح مقطع های متفاوت برای تیرها است. فرایتد نورد ممکن است به هر دو روش گرم یا سرد انجام شود. انتخاب از بین این روش ها به نوع، اندازه و ویژگی های ماده بستگی دارد. در این مقاله نورد سرد ورق ضخیم شبیه سازی شده است. شبیه سازی این فرایند بصورت دو بعدی و متقارن با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس صورت گرفت. با توجه به اینکه در این فرایند تغییر عرض ورق ناچیز می باشد بنابراین فرایند به صورت کرنش صفحه ای مدل شده است. در ادامه اثر پارامترهایی مانند سرعت دورانی غلتک ها و فاصله غلتک ها از یکدیگر بر تنش و کرنش پسماند قطعه نورد شده بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است.