19 آذر 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ساختار ساندویچی با هسته از جنس فوم آلومینویم و بررسی تاثیر لایه لایه نمودن هسته بر سرعت حد ساختار ساندویچی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پانل های ساندویچی، نفوذ، فوم آلومینیوم، سرعت حد.
سال 1398
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

پانل های ساندویچی با هسته های فوم و رویه های فلزی در عین سبک بودن دارای استحکام و جذب انرژی بالایی می باشند. این سازه ها به عنوان ساختارهای جاذب انرژی در صنایع خودروسازی، هوافضا و صنایع نظامی و غیره کاربرد دارند. در پژوهش حاضر تاثیر لایهلایه نمودن هسته از جنس فوم بر روی سرعت حد بالستیک پانل ساندویچی مذکور به صورت عددی بررسی می شود. پرتابه صلب در نظر گرفته شده است. جنس صفحات رویی و زیرین از آلومینیوم و جنس هسته نیز از جنس آلپوراس می باشد. بدین منظور، ابتدا شبیه سازی نفوذ پرتابه در یک پانل ساندویچی همگن انجام و با مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی موجود در مقالات، روند شبیه سازی تائید می شود. سپس با لایه لایه نمودن هسته از جنس فوم آلومینیوم و در نظر گرفتن چینش صعودی و نزولی برای لایه ها بر حسب چگالی آنها تحت قید وزن ثابت، شبیه سازی نفوذ در آن انجام می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده افزایش سرعت حد در حالت لایه لایه می باشد. همچنین در حالتی که از چینش صعودی استفاده میشود، افزایش سرعت حد بیشتر و حدود دو برابر حالت نزولی می باشد.