03 بهمن 1400
معصومه ملكي

معصومه ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-فیزیوگوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی (1383 - 1389)
  • فوق لیسانس زیست شناسی. فیزیولوزی گیاهی (1378 - 1380)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli, Masoumeh Maleki (2021) Biochemical changes and quality characterization of cold- stored ‘Sahebi’ grape in response to postharvest application of GABA FOOD CHEMISTRY: 373; 131401
2
آرش بابایی، معصومه ملکی، حدیث طوافی (1400) ارزیابی کارایی دو روش پالایش زیستی در حذف ترکیبات سیلیس از خاک منطقه ازندریان سلامت و محیط زیست: 13; 693-704
3
موسی رسولی، معصومه ملکی (1399) تاثیر دانه گرده برخی از رقم های انگور بر تشکیل میوه و ویژگی های کمی و کیفی میوه شاهانی و لعل علوم و فنون باغبانی ایران: 21 (1); 11-22
4
5
6
موسی رسولی، معصومه ملکی (1398) پیشنویس پژوهش ثبت شده در 1399/04/28 9:41:21 ق.ظاثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: سال 9 شماره 3; 45-59
7
8
9
10
موسی رسولی، معصومه ملکی (1397) تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های پاداکسندگی انگور رقم های "شاهانی" و "فخری" علوم باغبانی ایران: 2(49); 301-312
11
12
13
مجید رستمی، معصومه ملکی (1396) اثر محلول پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران زراعت و فناوری زعفران: 5; 345-359
14
مقاله ارائه‌شده
1
معصومه ملکی، موسی رسولی (1396) ارزیابی اثر غلظت های مختلف تیمار سالیسیلیک اسید بر میزان آنتی اکسیدان های ضد سرطان قسمت های مختلف انگور رقم "شاهانی" سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
2
معصومه ملکی (1396) مطالعه اثر نانو ذره نقره بر تغییرات فیزیولوژیکی گیاه بادرشبو سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
3
معصومه ملکی (1396) مقایسه تاثیر باکتری های محرک رشد بر رشد لوبیا سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
4
معصومه ملکی، مجید رستمی (1395) تاثر محلول پاشی نانو کودها بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کنجد( Sesamum indicum L.) سومین همایش یافته های نوین درمحیط زیست واکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
5
موسی رسولی، روح الله کریمی، معصومه ملکی (1395) بررسی اثر نانو کود کلات پتاسیم بر شاخص های کمی و ترکیبات فنولی انگور بیدانه سفید سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
6
موسی رسولی، معصومه ملکی (1395) اثر تنش خشکی روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چند رقم انگور (Vitis vinifera L.) اولین سمپوزیوم میوه های ریز، ایران¡ همدان
7
معصومه ملکی، موسی رسولی (1395) اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی دانه رست رقم کتان روغنی تحت تنش شوری سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
8
موسی رسولی، روح الله کریمی، معصومه ملکی (1394) اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر غلظت عناصر غذایی برگ، عملکرد و « بیدانه سفید » کیفیت میوه انگور دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تبریز
9
معصومه ملکی، موسی رسولی (1393) مطالعه اثر نانو کود های کلات آهن بر رنگیزه های فتوسنتزی، و محتوای (Vitis Vinifera L.) آهن در انگور دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه