18 خرداد 1399
محمدرضا محبي فر

محمدرضا محبی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-اپتیک و فوتونیک
تلفن: +988132355404
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی توان لیزر دی اکسید کربن بر عملکرد آشکارسازی فوق حساس لیزری گاز دی اکسید نیتروژن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری، نسبت سیگنال به نویز (SNR) ، آشکارساز فوق حساس گاز، توان لیزر
سال 1397
پژوهشگران محمدرضا محبی فر

چکیده

چکیده : در این پژوهش تجربی تغییرات سیگنال فوتوآکوستیک گاز دی اکسید نیتروژن به واسطه افزایش فشار گاز بافر مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها نشان داد که سیستم آشکارسازی لیزری برپا شده دارای حساسیت بسیار بالا (در حدppb) است. همچنین مشاهده شد که سیگنال فوتوآکوستیک کاملا وابسته به فشار گاز بافر می باشد و با افزایش فشار گاز بافر، سیگنال فوتوآکوستیک افزایش می یابد. به منظور یافتن توان بهینه منبع دمش (لیزر دی اکسید کربن)، تغییرات سیگنال فوتوآکوستیک و همچنین تغییرات نسبت سیگنال به نویز سیستم (SNR) در توان های مختلف لیزر دی اکسید کربن بدست آمد. نتایج نشان داد که برای گاز گاز دی اکسید نیتروژن در حضور 1000mbar گاز بافر هوا، توان بهینه لیزر W3.0 می باشد. با توجه به نتایج آزمایشات در گاز بافر هوا، این سیستم قابلیت یک آشکارساز محیطی فوق حساس و دقیق علاوه بر یک سیستم طیف نگار را خواهد داشت.