23 آذر 1398
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی ملکولی
تلفن:
دانشکده: علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و مولکولی (1384 - 1389)
  • فوق لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی (1381 - 1384)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Masood Rezvani Jalal (2017) Computational study of optical force between two nanodistant plasmonic submicrowires JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION: 34 (7); 1139-1145
3
محمود ناصری، مسعود رضوانی جلال (1396) مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل و کبالت و نانوکامپوزیت نیکل کبالت نانو مقیاس: دوم; 139-146
4
Masood Rezvani Jalal (2017) Simulation of Direct Pumping of Quantum Dots in a Quantum Dot Laser Journal Of Optoelectronical Nanostructures: 2 (1); 61-70
5
Masood Rezvani Jalal (2017) Simulation of light interference by a biaxial thin film OPTIK: 130; 393–397
6
Masood Rezvani Jalal (2016) Numerical Investigation of Birefringene Effect on the Light Reflection Journal Of Optoelectronical Nanostructures: 3; 51-66
7
8
Masood Rezvani Jalal (2016) Simulation of Surface Plasmon Excitation in a Plasmonic Nano-Wire Using Surface Integral Equations Journal Of Optoelectronical Nanostructures: 1; 51-64
9
Masood Rezvani Jalal (2016) Simulation of Light-Nanowire Interaction in the TE Mode Using Surface Integral Equations International Journal Of Optics And Photonics: 10; 8
مقاله ارائه‌شده
1
مسعود رضوانی جلال (1397) شبیه سازی فرایند هولوگرافی پرتو ایکس در تعیین ساختار خوشه های اتمی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
2
مسعود رضوانی جلال (1397) رشد بلور شاخه ای مس با الکترولیز پلاسمای آندی محلول آبی Cu(NO3)2 چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
3
مسعود رضوانی جلال (1397) محاسبه عددی جمعیت ترازهای انرژی یون های لانتانیدی آلاییده شده در یک نانو بلور تبدیل بالای فرکانسی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
4
5
مسعود رضوانی جلال (1397) سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 با الکترولیز میکرو پلاسمای محلول آبی کلرید آهن کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
6
مسعود رضوانی جلال (1396) مطالعه نظری تاثیر توزیع اتمی در فرایند تبدیل بالای فرکانس با یون لانتانیدی از طریق حل رایانه ای معادلات آهنگ بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، شهرکرد
7
مسعود رضوانی جلال (1396) الکترولیز پلاسمای تخلیه الکتریکی فشار جو محلول آبی کلرید سدیم برای سنتز IIIهیدرواکسید آهن بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، شهرکرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مسعود رضوانی جلال (1398) بررسی رشد نانو بلورهای مس سنتز شده با الکترولیز پلاسما دانشگاه ملایر
2
مسعود رضوانی جلال (1395) شبیه سازی پراکندگی نور از یک نانو سیم پلاسمونیکی دانشگاه ملایر
پایان‌نامه