09 مهر 1399
مهرانگيز روستائي

مهرانگیز روستائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق، کدپستی: 95863-65719
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق کیفری و جرم شناسی
تلفن: 08133339841
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله: مبانی و قلمرو اصل ضرر در توجیه مداخله کیفری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mehrangiz Roustaie (2019) The effect of Urf (common law) on family laws in Islamic Jurisprudence آداب الکوفة: 2; 491-512
2
مهرانگیز روستائی (1396) واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: دوره 14 شماره 50; 67-86
3
مهرانگیز روستائی (1394) مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری پژوهش های حقوق تطبیقی: دوره 19; 51-73
4
مهرانگیز روستائی (1392) توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها پژوهش حقوق کیفری: دوه 1 شماره 3; 35-66
5
مهرانگیز روستائی (1390) رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری پژوهش های حقوق تطبیقی: دوره 15; 97-116
مقاله ارائه‌شده
1
مهرانگیز روستائی (1397) چالش های نظری ترمیم در دورنمای جایگزینی کیفر دومین همایش دوسالانه بین المللی عدالت ترمیمی، ایران، تهران
2
مهرانگیز روستائی (1395) چالشهای مبنایی ترمیم به مثابه راه سوم عدالت همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، ایران، تهران
کتاب
1
مهرانگیز روستائی (1398) دفاع فایده گرایانه از اصل آزادی شابک:978-964-511-995-7
2
3
مهرانگیز روستائی (1396) جرم های زیست محیطی شابک:978-964-511-898
4
مهرانگیز روستائی (1396) نظم عمومی اقتصادی شابک:978-964-511-898-1

سوابق اجرایی

  • مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق (1395 - 1399)
بیشتر