18 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شاخص هیسترسیس در خاک برخی از باغات انگور شهرستان ملایر، استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انگور، هم دمای جذب سطحی و واجذب فسفر، شاخص هیسترسیس
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

بررسی وضعیت فسفر در خاک های آهکی تحت کشت انگور جهت مدیریت بهتر مصرف کود های فسفاته و تولید محصول با کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت بدست اوردن شاخص هیسترسیس فسفر در خاک باغات انگور شهرستان ملایر مطالعات جذب و واجذب فسفر انجام شد. سری های غلظت فسفر از صفر تا 200 میلی گرم در لیتر از نمک KH2PO4، در حضور 10 میلی مول کلرید کلسیم تهیه شد. جهت اندازه گیری فسفر واجذب شده از عصاره گیر کلسیم کلرید 01/0 مولار استفاده شد. معادلات فروندلیچ و خطی جهت توصیف جذب سطحی و واجذبی فسفر استفاده شدند. K1 در واجذب بزرگتر از جذب بود. دامنه شاخص هیسترسیس محاسبه شده از نسبت توان (n) معادله فروندلیچ ایزوترم جذب به واجذب از 3/1 تا 4/2 با میانگین 7/1 بود.