09 آذر 1399
محمد مرادي

محمد مرادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی تجزیه (1384 - 1390)
  • فوق لیسانس شیمی تجزیه (1382 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • جداسازی و استخراج
  • کروماتوگرافی
  • اسپکتروسکوپی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
hadi Beiginejad, Mohammad Moradi (2018) Thermodynamic and Mechanistic Study of the Electrochemical Oxidation of Rosmarinic Acid JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY: 165; H698-H704
4
Dariush Souri, Mohammad Moradi (2016) Thermoelectric power measurements of xSb-(60-x)V2O5-40TeO2 glasses Journal of Electronic Materials: 45; 307-311
5
6
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه شیمی کاربردی (1395 - 1399)
  • مدیر مسئول مجله " پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه" (1391 - ادامه دارد)
  • سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملایر (1391 - 1393)
  • مدیرگروه شیمی کاربردی (1390 - 1391)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر